बारेमा

पीतल केन्द्र घर्षण डिस्क

ब्रास सेन्टर स्न्याप-अन स्यान्डिङ डिस्क पालिस गर्ने स्टेनलेस स्टील वर्कपीस

ब्रास सेन्टर एब्रेसिभ डिस्क द्वारा स्टेनलेस स्टील वर्कपीस रस्ट हटाउने