बारेमा

अनुप्रयोगहरूको एक विस्तृत दायरा: पीसने, पालिस गर्ने, काट्ने, धातु उत्पादनहरूको खिया हटाउने;दन्त सामग्री (प्रोस्थेटिक्स) पीसने, पालिस गर्ने, आदि;यो मुख्यतया मोबाइल फोन सामान, कम्प्युटर सामान, अटो पार्ट्स, सामान्य भाग र दन्त उद्योग को सतह उपचार सामना गर्दछ।